Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
نبّل والزهراء

حمله زمینی بزرگ ایران، سوریه و حزب الله علیه تروریست‌ها در راه است

«آماده سازی برای آغاز نبردی بزرگ در این منطقه، روشن است. بسیج عظیمی از نیروهای ارتش سوریه، مبارزان حزب الله و هزاران ایرانی که طی روزهای...