Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
نيروهاي عراقي

شهر حصیبه نزدیک رمادی آزاد شد

شهرحصیبه در عملیاتی وسیع در هفت کیلومتری شرق رمادی آزاد شد. یک فرمانده نظامی عراق در استان انبار اعلام کرد نیروهای مردمی به همراه ارتش...