Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
1alalam_635544932856476884_25f_4x3

لحظه شماری شهید مدافع حرم برای دیدار با امام حسین(ع) در بهشت

یکی از دوستانمان خواب حسن را دیده بود. به شوخی به او گفت که خیلی زرنگی حالا همش با حوری های بهشتی هستی. حسن با لبخند جواب داد: تو چه فکر میکنی...