Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
آوارگان

تصاویری تکان دهنده از جهنم زیرزمینی زنان ایزدی در سوریه

تصاویر منتشر شده از سیاهچال های داعش، گواه زندگی دردناک زنان ایزدی زیر سایه این گروه تروریستی است. به نقل از دیلی میل، تصاویری ناراحت...