Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
داعش

جنایت هولناک داعش در جمهوری دموکراتیک کنگو + عکس(+۱۸)

خشونت‌ها در نزدیک شهر “بنی” در استان نورد کیوو در شرق جمهوری دمکراتیک کنگو بعد از وقفه‌ای چند هفته‌ای از سر گرفته شده است. حملات...