Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
jey

سرِ جلاد داعش از تن جدا شد

میرور در مطلبی نوشت: جلاد داعشی که در حال آموزش نحوه بریدن سر زندانیان به نیروهای جدید داعشی بود، بر اثر اصابتِ یک گلوله شلیک شده از اسلحه...