Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
آوارگان

زنان تنها، طعمه داعش

جمیل خیر باهاروم، وزیر امور مذهبی دولت نجیب تون رزاق روز پنجشنبه گفت: این زن ها که به دام تاثیرات رسانه های اجتماعی گرفتار می شوند، بیشتر...
سردار سلیمانی

حاج قاسم سلیمانی را تنها نگذارید فردا دیر است …

چرا ما درباره توانایی های ژنرال هایمان انیمیشن های حرفه ای و جذاب نمی سازیم؟ یکی از کارتون هایی که در سن طفولیت برایم جذاب بود داستان...