Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
fff

ویدیو؛ سردرگمی “پلیس” داعش در وسط خیابان

این فرد با لباس شخصی و بدون هیچ علامت مشخصه، در سوت خود می‌دمد و دست‌های خود را حرکت می‌دهد، اما اغلب رانندگان و عابران توجه چندانی به...
abkhorie-daesh240

طنز: فتوای روش نوشیدن آب توسط خلیفه ی داعش + ویدیو

طنز: فتوای روش نوشیدن آب توسط خلیفه ی داعش از آنجا که فتواوای مزحک و احمقانه بسیاری از مفتی های تکفیری صادر شده است،هیچ بعید نیست که بزودی...