Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
مقاومت

تصاویر اولیه ورود اولین گروه ارتش سوریه به دو شهر نبل و الزهراء

پس از دو روز از نبردهای سنگین، اولین گروه از ارتش سوریه وارد شهرهای شیعه نشین نبل و الزهراء واقع در ۲۰ کیلومتری شمال شهر حلب شدند. به این...