تشریح مسایل »

تشریح ساده نقشه جنگ در سوریه: چه کسی با چه کسی میجنگد؟

تشریح ساده نقشه جنگ در سوریه: چه کسی با چه کسی میجنگد؟

eagle شهریور ۶, ۱۳۹۵ 1

آنچه در سال ۲۰۱۱ با ناآرامی و اعتراضاتی در کشور سوریه آغاز شد، به تدریج و رفته رفته تبدیل به یک جنگ تمام عیار داخلی در این کشور شده است که گروه های داخلی،

بیشتر بخوانید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::