Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
سركرده گروه

فرمانده میدانی “ارتش آزاد” به درک واصل شد + فیلم

نیروی هوایی سوریه با زیر نظر گرفتن تحرکات افراد مسلح در جرود القلمون، “وارد شداد” یکی از فرماندهان میدانی گروه مخالف “ارتش آزاد”...