Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
لحظاتی قبل از اعدام

کودکان مسلح، «بمب‌های مهار نشدنی» جوامع بشری

ادامه جنگ در کشورهای عراق و سوریه موجب شده تا بهره برداری از کودکان توسط گروه‌های تروریستی به یک اپیدمی تبدیل شود، کودکانی که باید از...