Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
داعش

ویدیو / در خانه های فحشای داعش چه می گذرد؟

خانۀ فساد داعش در منبج، که از آن برای زندانی کردن زنان و تجاوز به آنان استفاده می کردند، پیدا شد. روزنامۀ دیلی میل، با انتشار ویدیویی از...