Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
daeshnews

لشکر ایدزی ها به کمک داعش رفت

گروه تروریستی داعش بطور رسمی از مبتلا شدن بیش از ۱۰ نفر از اعضای خود به بیماری ایدز خبر داده و عنوان داشت که قرار است این افراد در عملیات...

داعش یک عضو ایدزی خود را در سوریه اعدام کرد

گروه تروریستی داعش یکی از اعضای اندونزیایی خود را به جرم داشتن ایدز و انتقال عمدی آن به سایر اعضای این گروه اعدام کرد. گروه تروریستی داعش...