Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
قاضی داعش

داعش جرأت نزدیک‌شدن به مرزهای‌ایران را‌ندارد

فرمانده دوران دفاع مقدس با بیان اینکه صدای شکستن استخوان‌های رژیم صهیونیستی به گوش می‌رسد، گفت: گروهک تروریستی داعش جرأت نزدیک شدن...