Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
درگیری داعش و القاعده به سینا کشیده شد

خط و نشان الظواهری برای ابوبکر البغدادی

جامعه جهانی امروز بیش از هر زمانی با معضلی به نام گروه های تروریستی دسته و پنجه نرم می کند، چالشی که پا را از خاورمیانه فراتر نهاده و اکنون...
درگیری داعش و القاعده به سینا کشیده شد

«ایمن الظواهری»:خلافت «ابوبکر البغدادی» جرم است

«ایمن الظواهری» سرکرده القاعده در یک فایل ویدئویی بار دیگر علیه «ابوبکر البغدادی» خلیفه خودخوانده داعش موضع گرفت و گفت: خلافت با انتخاب...