Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
عناصر داعش

فرآیند استخدام در داعش

به نقل از وبسایت “سی بی سی،” یک زن اردنی که در راه پیوستن به گروه داعش از تصمیم خود منصرف شد، از فرآیند ۱۴ ماهه استخدام در این گروه...