احمد شاه مسعود »

بیعت متحد سابق ایران با ابوبکر البغدادی/ از همسویی با تهران تا همکاری با داعش

بیعت متحد سابق ایران با ابوبکر البغدادی/ از همسویی با تهران تا همکاری با داعش

eagle تیر ۱۷, ۱۳۹۴ 1

بی گمان شخصیتی را در جامعه افغانستان به ویژه در میان افرادی که پیشینه مبارزه های گسترده را در کارنامه خویش ثبت نموده اند نمی توان یافت نمود که اذهان عمومی نظر ثابت نسبت

بیشتر بخوانید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::