Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
مقاومت

لحظه انفجار یک داعشی بین آوارگان فلوجه +ویدیو

در ویدویی که از این ماجرا منتشر شده نیروهای بسیج مردمی عراق هنگامی که در حال کمک کردن به اهالی فلوجه برای فرار از دست داعش هستند، یکی از...