Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
hajiqasem

تمرکز “قاسم‌سلیمانی”برای‌ آزادسازی‌ حلب

در حالی که گروه ها و نیروهای خارجی مانند ایران، روسیه و ترکیه برای یک درگیری کوبنده آماده می شوند، جنگ چند جانبه در سوریه در استان حلب...