Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
الزهر

داعشیان وحشی آثار چند هزار ساله موصل را ویران کردند + فیلم

در این فیلم عناصرداعش آثار بسیار باارزش و تاریخی موزه شهر “موصل” را به وسیله پتک و ابزار دیگر نابود می کنند. مجسمه های موجود در این...