Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

دعوا بین تروریست‌ها در سوریه + فیلم

جلسه گروه‌های تروریست در غوطه شرقی که به اصطلاح برای ایجاد وحدت در میان آنان بود، متشنج شد.

به گزارش  میزان، این جلسه پس از شکست‌های سنگین گروه‌های تروریست در برابر ارتش سوریه برگزار شد.
ارتش سوریه به شکلی حساب شده سرگرم پیشروی در مناطقی است که گروه‌های تروریست بر آن سیطره دارند.
مجری برنامه در حال توضیح دادن درباره به اصطلاح مقاومت گروه‌های تروریست در برابر ماشین جنگی قدرتمند، تجهیزات بسیار پیشرفته و فشار شدید نظام سوریه علی رغم تعدد جبهه‌های پیش روی این گروه‌ها در غوطه  بود که این موضوع خشم حضار را در پی داشت و حتی یکی از آنان وی را هل داد.
برگزار کنندگان بسیار خوش بین بودند که این جلسه باعث به اصطلاح خیر برای گروه‌های تروریست شود اما آنچه رخ داد، غافلگیر کننده و شوک آور بود و درعین حال نشان داد که گروه‌های تروریستی از بازگو کردن توانمندی‌های نیروهای ارتش سوریه  و هم‌پیمانان آن هم وحشت دارند.

 

No comments yet.

Leave a Comment