Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

داعش: ترامپ خر است

روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف در گزارشی نوشت: داعش در واکنش به پیروزی ترامپ در انتخابات، از پیروزی وی تمجید کرد و بیان کرد که داعش در زمان ریاست جمهوری وی کنترل اوضاع را بدست خواهد گرفت زیرا ترامپ آمریکا را نابود خواهد کرد.

این روزنامه نوشت: داعش، رئیس جمهوری منتخب آمریکا را احمق خواند و ترامپ را “الاغ” نامیدند. داعش همچنین هشدار داد که برنامه دارد تا از این فرصت استفاده کند و در زمانی که ترامپ آمریکا را نابود خواهد کرد، آنها کنترل اوضاع را به دست خواهند گرفت.

 

داعش همچنین انتخاب ترامپ را پایان امپراطوری آمریکا خوانده است.

جام

No comments yet.

Leave a Comment