Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

تصاویر اختصاصی از یاران حاج قاسم که مأموریتشان تمام شد!

سرداران اسلام غلامرضا سمایی و ذاکر حیدری دو مدافع حرمی بودند که هفته گذشته پس از سالها جهاد در راه خدا حین مبارزه با تروریست های تکفیری مزد خود را گرفتند و برای همیشه زنده ماندند.آنچه مشاهده خواهید کرد تصاویری است از این دو شهید عزیز.

 یاران حاج قاسم که مأموریتشان تمام شد+ تصاوویر

شهیدان غلامرضا سمایی و ذاکر حیدری

یاران حاج قاسم که مأموریتشان تمام شد+ تصاوویر

شهید سمایی

یاران حاج قاسم که مأموریتشان تمام شد+ تصاوویر

شهید سمایی

یاران حاج قاسم که مأموریتشان تمام شد+ تصاوویر

شهیدان سمایی و حیدری

یاران حاج قاسم که مأموریتشان تمام شد+ تصاوویر

سردار شهید غلامرضا سمایی در کنار حاج قاسم سلیمانی

یاران حاج قاسم که مأموریتشان تمام شد+ تصاوویر

شهیدان سمایی و حیدری در کنار فرمانده خود حاج قاسم سلیمانی

یاران حاج قاسم که مأموریتشان تمام شد+ تصاوویر

شهید ذاکر حسینی

یاران حاج قاسم که مأموریتشان تمام شد+ تصاوویر

شهید سمایی

یاران حاج قاسم که مأموریتشان تمام شد+ تصاوویر

شهید سمایی

منبع: فارس

No comments yet.

Leave a Comment