Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

شهرمان امن و دلمان قرص است + کلیپ

شهر من امن است مردمانش آسوده به خواب میروند، بیم آن ندارند که لحظه ای دیگر وجود نداشته باشد که چشم عزیزان و لبخند دلنواز کودکانشان را نبینند. مردانی را می شناسم که از همین آسایش و رفاه خود گذشته و برای حفظ حرم بی بی زینب(س) و برای آرامش شهر من، از تمام شیرینی های دنیوی دست شسته و فقط برای اعتقادات معنوی که اخلاص در آن موج می زند راهی شهری شده اند که پر از هیاهوی جنگ است و اضطراب مکرر مرگ.

 

 

دانلود

دفاع پرس

No comments yet.

Leave a Comment