Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

حزب الله به اشغالگران خان طومان: آتشتان می‌زنیم!

حزب الله، به گروه های مسلحی که بخش هایی از خان طومان در حومۀ جنوبی حلب را اشغال کرده اند، اعلام کرد: ” آتشتان می زنیم !”

اداره تبلیغات جنگ حزب الله در پست های متوالی در صفحۀ تویترِ خود خطاب به این گروه های مسلح، هشدار داد: ای تروریستها! آتش بس، سودی برای شما نخواهد داشت و ابتکار عمل در دست شما نخواهد بود.

در ادامه این پیام های تویتری آمده است: جنگ افزارهایی را که به داشتنِ آن ها فخر می فروختید، تماشا کنید که چطور در خان طومان به آتش کشیده می شوند. شکست و سرنگونی در انتظار شماست.

اداره تبلیغات جنگ حزب الله سپس عکس هایی از میزان چیرگی آتشباری ارتش سوریه و حزب الله بر خان طومان منتشر کرد. در این تصاویر، موشک های حرارتی، جنگ افزارهای عناصر مسلح تروریست را هدف قرار می دهند و تیربارهای سنگین نیز تحرکات عناصر تروریست را در خان طومان زیر نظر گرفته اند.

اداره تبلیغات جنگ حزب الله در آخرین پیامِ تویتری خود به گروه های مسلحِ تروریست تاکید کرد: هرچند شما برای چیرگی کامل بر خان طومان تا حد مرگ تلاش کردید، اما بدانید که منطقه، زیر آتش ماست و پیروزی، از آنِ شما نخواهد بود.

العالم

2 Responses to “حزب الله به اشغالگران خان طومان: آتشتان می‌زنیم!”

  1. کمیل
    اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۵ at ۱۹:۱۲ #

    إن شاألله

  2. منتظر
    اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۵ at ۲۱:۴۵ #

    گلهای سر سبد حزب الله ذخایر ارزشمند فردای انقلاب جهانی حضرت آقا هستند که با هر روز گذشت با رشادت توشه تجربه هایشان را پر میکنند . ایمانشان پابرجا و بدنهای مطهرشان بدور از هر گزند باد

Leave a Comment