Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

ذبح چهار جوان سوری به دست گروه تروریستی داعش + تصاویر

داعش جنایت دیگری را در سوریه مرتکب شد.

این گروه تروریستی چهار جوان سوری به نام “جمعه مصطفی الخلف”، “حمود حسین الحمود”، “علی احمد مردود” و “علی عبدالعلی” را در شهر “رقه” به طرز فیجعی اعدام کرد.

گروه تروریستی داعش، جرم این جوانان را جاسوسی آنها بر ضد این گروه تروریستی اعلام کرد.

اعدام مردان سوری به کاری روزمره برای تروریست های داعشی در این کشور تبدیل شده است.

شهر رقه از بیش از دو سال پیش در اشغال داعش قرار دارد و این شهر به عنوان پایتخت حکومت خودخوانده این گروه تروریستی در سوریه شناخته می شود.

ابنا

No comments yet.

Leave a Comment