Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

سه جوان سوری به دست داعش اعدام شدند +تصاویر

داعش جنایت دیگری را در سوریه مرتکب شد.این گروه تروریستی سه جوان سوری را به نام های “علاء محمد باسل عوده”،”محمد خلف العلی” و “نورالدین حمد اسماعیل” را در استان حماه به طرز فجیعی اعدام کرد.

گروه تروریستی داعش، جرم این جوانان را جاسوسی و همکاری آنها با ارتش سوریه اعلام کرده است.

اعدام مردان سوری در سال های اخیر به کاری روزمره برای تروریست های داعشی در سوریه تبدیل شده است.

گرچه بخش اعظم استان حماه از جمله شهر شهر حماه مرکز این استان در کنترل ارتش سوریه است، اما بخشی از مناطق بیابانی شرق استان حماه محل حضور تروریست های داعشی می باشد.

منبع: ابنا

No comments yet.

Leave a Comment