Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

فیلم هولناک داعش برای استخدام نیروهای جدید+ فیلم و تصاویر

به نقل از دیلی میل، گروه تروریستی داعش به منظور استخدام نیروهای جدید و فریب افراد برای پیوستن به این گروه، یک فیلم تبلیغاتی وحشتناک با موضوع صلح با خدا منتشر کرد. در این فیلم “ابوبکر بغدادی،” سرکرده گروه تروریستی داعش ادعا می کند عناصر این گروه سرسخت تر، قدرتمند تر و مصمم تر از پیش هستند.
در این فیلم تصاویری از بمبگذاری، تیراندازی و گردن زنی قربانیان بدست عناصر داعش به نمایش گذاشته می شود. عناصر داعش همچنین در این فیلم برای فریب جوانان خود را بردگان خداوند خواندند.
این فیلم همچنین تصاویری از داعشی های مرده با این زیرنویس را نشان می دهد: “آیا افتخاری بالاتر از این وجود دارد؟”
گروه تروریستی داعش به منظور ایجاد رعب و وحشت میان مردم فیلم ها و تصاویر تبلیغاتی منتشر می کند. این گروه تروریستی تاکنون اقدامات وحشیانه زیادی علیه بشریت انجام داده است.
فیلم هولناک داعش برای استخدام نیروهای جدید+ فیلم و تصاویرفیلم هولناک داعش برای استخدام نیروهای جدید+ فیلم و تصاویر
فیلم هولناک داعش برای استخدام نیروهای جدید+ فیلم و تصاویر
فیلم هولناک داعش برای استخدام نیروهای جدید+ فیلم و تصاویر

دانلود فیلم

باشگاه خبرنگاران

No comments yet.

Leave a Comment