تصاویر : بروکسل بعد از انفجارهای تروریستی

eagle فروردین ۴, ۱۳۹۵ 0
در پی انفجارهای روز سه شنبه بروکسل نیروهای پلیس بلِژیک در آماده باش کامل هستند.

تصاویر : بروکسل بعد از انفجار

تصاویر : بروکسل بعد از انفجار

تصاویر : بروکسل بعد از انفجار

تصاویر : بروکسل بعد از انفجار

تصاویر : بروکسل بعد از انفجار

تصاویر : بروکسل بعد از انفجار

تصاویر : بروکسل بعد از انفجار

تصاویر : بروکسل بعد از انفجار

تصاویر : بروکسل بعد از انفجار

تصاویر : بروکسل بعد از انفجار

تصاویر : بروکسل بعد از انفجار

تصاویر : بروکسل بعد از انفجار

تصاویر : بروکسل بعد از انفجار

تصاویر : بروکسل بعد از انفجار

تصاویر : بروکسل بعد از انفجار

تصاویر : بروکسل بعد از انفجار

تصاویر : بروکسل بعد از انفجار

تصاویر : بروکسل بعد از انفجار

 تیک

پاسخی بگذارید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::