۱۳۹۱۰۲۲۶_۶۳۴۷۲۶۶۸۱۳۵۵۰۶۰۶۴۰_۱۳۱۲۱۵

eagle آذر ۲۶, ۱۳۹۳ 0

13910226_634726681355060640_131215

طالبان

پاسخی بگذارید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::