تصاویر/آموزش نظامی نیروهای حشدالشعبی

eagle آبان ۲۰, ۱۳۹۴ 0
تصاویر/آموزش نظامی نیروهای حشدالشعبی

تصاویر/آموزش نظامی نیروهای حشدالشعبی

تصاویر/آموزش نظامی نیروهای حشدالشعبی

تصاویر/آموزش نظامی نیروهای حشدالشعبی

 فرهنگ

پاسخی بگذارید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::