تصاویر/به آتش کشیدن منکرات توسط داعش!

eagle مهر ۲۷, ۱۳۹۴ 0
تکفیری های داعش تصاویری از به آتش کشیدن منکرات نظیر سیگار، مشروبات الکلی و… در شهر رطبه عراق منتشر نموده اند.
تصاویر/به آتش کشیدن منکرات توسط داعش!

تصاویر/به آتش کشیدن منکرات توسط داعش!

تصاویر/به آتش کشیدن منکرات توسط داعش!

تصاویر/به آتش کشیدن منکرات توسط داعش!

فرهنگ

پاسخی بگذارید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::