عکس/ تمرینات نظامی دانشجویان دانشگاه افسری عراق برای مبارزه با داعش

eagle شهریور ۲۶, ۱۳۹۴ 0
صدها دانشجوی افسری نیروی نظامی عراق در یک مدرسه نظامی در بغداد به منظور مقابله با عناصر تروریستی داعش سخت‌ترین آموزش‌های نظامی را سپری می‌کنند.
عکس/ تمرینات نظامی دانشجویان دانشگاه افسری عراق برای مبارزه با داعش
عکس/ تمرینات نظامی دانشجویان دانشگاه افسری عراق برای مبارزه با داعش
عکس/ تمرینات نظامی دانشجویان دانشگاه افسری عراق برای مبارزه با داعش
عکس/ تمرینات نظامی دانشجویان دانشگاه افسری عراق برای مبارزه با داعش
عکس/ تمرینات نظامی دانشجویان دانشگاه افسری عراق برای مبارزه با داعش
عکس/ تمرینات نظامی دانشجویان دانشگاه افسری عراق برای مبارزه با داعش
عکس/ تمرینات نظامی دانشجویان دانشگاه افسری عراق برای مبارزه با داعش
عکس/ تمرینات نظامی دانشجویان دانشگاه افسری عراق برای مبارزه با داعش
عکس/ تمرینات نظامی دانشجویان دانشگاه افسری عراق برای مبارزه با داعش
عکس/ تمرینات نظامی دانشجویان دانشگاه افسری عراق برای مبارزه با داعش
عکس/ تمرینات نظامی دانشجویان دانشگاه افسری عراق برای مبارزه با داعش
عکس/ تمرینات نظامی دانشجویان دانشگاه افسری عراق برای مبارزه با داعش
عکس/ تمرینات نظامی دانشجویان دانشگاه افسری عراق برای مبارزه با داعش
عکس/ تمرینات نظامی دانشجویان دانشگاه افسری عراق برای مبارزه با داعش
عکس/ تمرینات نظامی دانشجویان دانشگاه افسری عراق برای مبارزه با داعش

پاسخی بگذارید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::