لحظه شماری شهید مدافع حرم برای دیدار با امام حسین(ع) در بهشت

eagle مرداد ۲۳, ۱۳۹۴ 0

یکی از دوستانمان خواب حسن را دیده بود. به شوخی به او گفت که خیلی زرنگی حالا همش با حوری های بهشتی هستی. حسن با لبخند جواب داد: تو چه فکر میکنی و ما چه می خواهیم. ما همیشه منتظر دیدار با امام حسین(ع) هستیم و برای این دیدار لحظه شماری می کنیم.

 

مادر شهید مدافع حرم “حسن قاسمی دانا” نوشت: “دیروز دوباره وسایل های حسن را باز کردم و یکی یکی را با دقت نگاه کردم.

خیلی وسایل دارد؛ چندتا ساک بزرگ و چند کارتن. همه طور وسیله ای دارد. همین طور که نگاه میکردم. یک برگه توجه ام را جلب کرد. خیلی جالب بود. دست نوشته حسن بود که سال ۹۲ نوشته بود.”

همچنین یکی از رزمندگان لشکر فاطمیون و از همرزمان شهید قاسمی دانا گفت: “یکی از دوستانمان خواب حسن را دیده بود. به شوخی به او گفت که خیلی زرنگی حالا همش با حوری های بهشتی هستی.

حسن با لبخند جواب داد: تو چه فکر میکنی و ما چه می خواهیم. ما همیشه منتظر دیدار با امام حسین(ع) هستیم و برای این دیدار لحظه شماری می کنیم.”

دفاع پرس

پاسخی بگذارید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::