تصاویر/ شرایط حضور در استخر داعش

eagle مرداد ۱۲, ۱۳۹۴ 0
گروه تروریستی داعش در موصل، مرکز استان نینوای عراق، برای حضور در استخر شرایطی را تعیین کرده که در صورت تخلف، برخورد شدیدی با متخلفان می شود.
تصاویر/ شرایط حضور در استخر داعش

تصاویر/ شرایط حضور در استخر داعش

تصاویر/ شرایط حضور در استخر داعش

تصاویر/ شرایط حضور در استخر داعش

تصاویر/ شرایط حضور در استخر داعش

تصاویر/ شرایط حضور در استخر داعش

تصاویر/ شرایط حضور در استخر داعش

تصاویر/ شرایط حضور در استخر داعش

تصاویر/ شرایط حضور در استخر داعش

تصاویر/ شرایط حضور در استخر داعش

تصاویر/ شرایط حضور در استخر داعش

تصاویر/ شرایط حضور در استخر داعش

تصاویر/ شرایط حضور در استخر داعش

فرهنگ

پاسخی بگذارید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::