جنوب شرق الانبار پاکسازی شد

eagle مرداد ۹, ۱۳۹۴ 0
جنوب شرق الانبار پاکسازی شد

کریم نوری سخنگوی شورای نیروهای بسیج مردمی عراق گفت: پس از موفقیت های درخشان عملیات آزادسازی استان الانبار، جنوب شرق این استان اینک تحت کنترل ماست.

به نوشته سومریه نیوز، وی افزود: منطقه التامیم مهم ترین موقعیتی است که در تیررس نیروهای ما قرار گرفته است.

سخنگوی شورای بسیج مردمی عراق با اذعان به دشواری عملیات به سبب انبوه مین های کار گذاشته شده و اقدام داعش در گلوله باران منطقه، خاطرنشان کرد که کنترل التامیم راه را برای حرکت به سمت میدان دولت در مرکز الرمادی فراهم می کند.

نوری با تاکید بر ضرورت ادامه روند پیروزی های به دست آمده، اظهار داشت: محاصره شهرستان فلوجه از تمامی طرفها با توجه به تداوم پیشروی نیروهای ما در جبهه های  مختلف، همچنان ادامه دارد.

علی داوود رییس شورای شهرستان خالدیه در استان الانبار، روز پنجشنبه، از آزادسازی دانشکده کشاورزی و خیابان ۶۰ در جنوب الرمادی پس ازدرگیری های شدید با داعش خبر داد و به کشته و زخمی شدن دهها تن از عناصر مسلح تروریستی اشاره کرد.

العالم

پاسخی بگذارید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::