محاصره داعش درشهر راهبردی شیخ مسکین سوریه

eagle آذر ۱۴, ۱۳۹۳ 0

محاصره داعش درشهر راهبردی شیخ مسکین سوریه

سوريه

پاسخی بگذارید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::