تصاویر پایگاه تصرف شده سعودی در مرز یمن

eagle فروردین ۲۳, ۱۳۹۴ 0
شب گذشته افراد قبیله «طخیه» از طرفداران انصارالله یمن با حمله به پادگان «طخیه» ۱۸ نظامی سعودی را کشتند و این پادگان را به تسلط خود در آوردند.
تصاویر پایگاه تصرف شده سعودی در مرز یمن

تصاویر پایگاه تصرف شده سعودی در مرز یمن

تصاویر پایگاه تصرف شده سعودی در مرز یمن

تصاویر پایگاه تصرف شده سعودی در مرز یمن

تصاویر پایگاه تصرف شده سعودی در مرز یمن

تصاویر پایگاه تصرف شده سعودی در مرز یمن

تصاویر پایگاه تصرف شده سعودی در مرز یمن

پاسخی بگذارید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::