آزاد سازی کامل عدن و تکذیب حضور نیروهای بیگانه

eagle فروردین ۱۳, ۱۳۹۴ 0

آزاد سازی کامل عدن و تکذیب حضور نیروهای بیگانه

نیروهای مردمی

پاسخی بگذارید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::