نوجوان ۱۰ ساله داعشی همرزم خود را اعدام کرد

eagle اسفند ۲۰, ۱۳۹۳ 0

نوجوان 10 ساله داعشی همرزم خود را اعدام کرد

لحظاتی قبل از اعدام

پاسخی بگذارید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::