عملیات منحصر به فرد حزب الله در قلمون

eagle آذر ۸, ۱۳۹۳ 0
عملیات منحصر به فرد حزب الله در قلمون

گروهی از نیروهای ویژه حزب الله در ارتفاعات قلمون یکی از افسران گروه موسوم به “ارتش آزاد” را به نام “محمد عبد ناصیف” به دام انداختند.
این تروریست یکی از افسران امنیتی تجمعی است که “بخش غربی قلمون” نامیده می شود و زیر نظر گروه تروریستی ارتش آزاد فعالیت می کند.
روزنامه “الدیار” لبنان تأکید کرد که دو تن از معاونان این عضو ارتش آزاد نیز به اسارت نیروهای حزب الله در آمدند.
در این عملیات نیروهای حزب الله به شدت با عناصر مسلح در ارتفاعات غربی “الزبدانی” درگیر شدند و با توپخانه مواضع عناصر مسلح را از ارتفاعات “الجبه” تا اطراف “عرسال” و ارتفاعات “فلیطا” زیر آتش گرفتند.

پاسخی بگذارید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::