Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

شهید مدافع حرم #سردار_پاسدار_عبدالرضا_مجیری(۴) #ازدواجشهید مدافع حرم
#سردار_پاسدار_عبدالرضا_مجیری(۴)
#ازدواج

شهید مدافع حرم
#سردار_پاسدار_عبدالرضا_مجیری(۴)
#ازدواج…

پس از گذراندن دوره کارشناسی مدیریت نظامی در پادگان مورچه خورت شروع به کار می کند. در این زمان برای ادامه راه در زندگی تصمیم به انتخاب یک هم راه و هم بال می‌گیرد و برای ازدواج اقدام می‌کند اما هدف را گم نمی‌کند و به گونه‌ای عمل می‌کند که مبادا لذات دنیایی او را از خدا غافل کند و در زندگی اصل را خدا قرار می‌دهد.
از همان ابتدا در صحبت های قبل از ازدواج، زمانی که بین صحبت صدای اذان شنیده می‌شود سریع صحبت را تمام کرده و خود را به نماز اول وقت در مسجد می‌رساند.

https://telegram.me/qasemsoleimani_ir

آدرس کانال سایت در تلگرام

https://telegram.me/qasemsoleimani_ir

No comments yet.

Leave a Comment