Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

شهید مدافع حرم #سردار_پاسدار_عبدالرضا_مجیری(۳) #انس_با_معنویت… شهید عبدالرضا مجیری سعی می‌کرد هر شب جمعه در سخنرانی آیت الله العظمی مظاهری (حفظه الله) که در مسجد حکیم برگزار میشد، شرکت کند و مباحث اخلاقی ایشان را با جان و دل بشنود و روح خود را با نصایح ایشان رشد ‌دهدشهید مدافع حرم
#سردار_پاسدار_عبدالرضا_مجیری(۳)
#انس_با_معنویت…

شهید عبدالرضا مجیری سعی می‌کرد هر شب جمعه در سخنرانی آیت الله العظمی مظاهری (حفظه الله) که در مسجد حکیم برگزار میشد، شرکت کند و مباحث اخلاقی ایشان را با جان و دل بشنود و روح خود را با نصایح ایشان رشد ‌دهد

شهید مدافع حرم
#سردار_پاسدار_عبدالرضا_مجیری(۳)
#انس_با_معنویت…

شهید عبدالرضا مجیری سعی می‌کرد هر شب جمعه در سخنرانی آیت الله العظمی مظاهری (حفظه الله) که در مسجد حکیم برگزار میشد، شرکت کند و مباحث اخلاقی ایشان را با جان و دل بشنود و روح خود را با نصایح ایشان رشد ‌دهد.

همچنین برای اولین بار در مراسم اعتکاف مسجد حکیم شرکت کرد و روح او آنچنان با این مراسم با شکوه انس می گیرد که هیچ سالی توفیق شرکت در اعتکاف را از دست نمی دهد.
شهید مجیری معمولا همه ساله در ماه رجب در مسجد حکیم اصفهان معتکف می شدند ولی اگر ماه رجب ماموریت بودند در ماه رمضان این کار را انجام می دادند.

https://telegram.me/qasemsoleimani_ir

آدرس کانال سایت در تلگرام

https://telegram.me/qasemsoleimani_ir

No comments yet.

Leave a Comment