مزارع شبعا کجا است ؟ + نقشه

eagle بهمن ۸, ۱۳۹۳ 0

مزارع شبعا امروزه تحت اشغال رژیم صهیونیستی است و این رژیم علاوه بر بخشهایی از جولان، این منطقه را نیز اشغال کرده است.
خط آبی ترسیم شده از سوی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ از کوه “السماق” و شمال قله کوه “روس” می گذرد به صورتیکه اکثر مناطق مزارع شبعا (تقریبا ۲۵ کیلومتر) در مناطق جنوبی آن قرار دارد.
با وجود درخواست‌های مکرر لبنان برای باز پس گرفتن حاکمیت کل این منطقه، سازمان ملل متحد تاکنون هیچ پاسخی نداده و از رژیم صهیونیستی درخواستی را برای خروج از این منطقه مطرح نکرده است.
حدود جغرافیایی مزارع شبعا به صورت دقیق مشخص نیست اما می توان گفت که این منطقه حدود ۲۴ کیلومتر طول و ۱۳ کیلومتر عرض دارد.
مزارع شبعا ۱۲۰۰ کیلومتر از سطح دریا ارتفاع دارد.
رژیم صهیونیستی اکنون ۱۲ مزرعه را بین کوه “السماق” و کوه “روس” در این منطقه تحت اشغال خود گرفته است.

مزارع شبا در جنوب خط آبی شامل این ۱۳ مزرعه است:

مراح الملول
برختــا
كفـر دوره
بيت البـراق
الربعـه
المشهـد
رمتـا یا رمثا
قفـوه
زبدين
خلـه غـزاله
القـرن
فشكول
المعـز

مزارع شبعا

پاسخی بگذارید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::