Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

سربازان سردار سلیمانی (۷)؛ شهید سید مصطفی موسوی


شهید جوان، سید مصطفی موسوی، روز پنج شنبه ۱۸ آبان ۱۳۷۴ به دنیا آمد و در پنج شنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴ و تنها ۳ روز پس از قدم گذاشتن به سن ۲۰ سالگی، در سوریه، جام شهادت را نوشید.

سربازان سردار سلیمانی (7)؛ شهید سید مصطفی موسوی

شهید جوان، سید مصطفی موسوی، روز پنج شنبه ۱۸ آبان ۱۳۷۴ به
دنیا آمد و در پنج شنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴ و تنها ۳ روز پس از قدم گذاشتن به سن ۲۰
سالگی، در سوریه، جام شهادت را نوشید.
شیفته ی شهید بابایی بود و از وقتی با این شهید آشنا شد شوق پرواز در
درونش، شعله ور شد. او جوان ترین شهید مدافع حرم است. در سوریه هر وسیله ای خراب
می شد، مصطفی درست می کرده تا جایی که اسم نابغه کوچک روی او گذاشته بودند. موبایل
هر کدام از اعضای خانواده هم که خراب می شد، مصطفی درست می کرد بدون این که آموزشی
دیده باشد. او به دوستانش گفته بود دعا کنید تا محرم تمام نشده،من هم شهید شوم و پیش شهید باقری بروم که روز آخر محرم، او هم شهید
شد.

منبع: سربازان سردار/شجاعت ها و رشادت
های سردار قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم/مرتضی کرامتی/۱۳۹۵


No comments yet.

Leave a Comment