Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

دیدار نوروزی حاج قاسم با مادران شهدا

“سردار حاج قاسم سلیمانی” که اهل استان کرمان است، با مادر دو شهید از استان خود دیدار کرد.

در این دیدار “آقای اسحاق جهانگیری” معاون اول رئیس‌جمهور نیز حضور داشت.

اسحاق جهانگیری درباره این دیدار در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

“اولين روز بهار سردار قاسم سليمانی به ديدار مادرم بعنوان مادر شهيدان يعقوب و محمد آمد. ايشان رسم دارد كه به ديدار خانواده های شهدا برود.

از مادرم پرسيدم: مادر چقدر سردار را دوست داری؟

با لحنی مهربان و مادرانه گفت: خيلی.

رفتار مادرم با سردار مثل فرزند خود بود و به ايشان عيدی هم داد.

امروز سردار سليمانی در نزد ملت بزرگ ايران، قهرمان ملی است”.

No comments yet.

Leave a Comment