Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

جبهه فتح الشام : با راه حل سیاسی موافقیم، به شرط رفتن اسد

سخنگوی جبهه فتح الشام درباره موضع این گروه درقبال مذاکرات آستانه گفت: «فتح الشام با راه حل سیاسی مخالف نیست».
العالم – سوریه

به گزارش پایگاه شبکه الجزیره، مذاکرات آستانه بعد از توافق آتش بس در سوریه و با تضمین های روسیه و ترکیه برگزار می شود وهفت گروه نظامی وابسته به معارضان، این توافق را امضا کرده بودند. به اعتقاد ناظران، با توجه به دعوت نشدن از جبهه فتح الشام برای توافق آنکارا و نیز دعوت نشدن به مذاکرات آستانه، اوضاع همچنان نگران کننده است.
حسام الشافعی سخنگوی جبهه فتح الشام در گفتگو با الجزیره، با بیان اینکه فشار زیادی بر گروه های معارض برای امضای توافق آتش بس وارد شد، دربارۀ مذاکرات پیش رو در آستانه گفت: «آنچه درباره آن توافق شد، اشتباهی بزرگ است و همه حاضران و امضا کنندگان این توافق درقبال آن مسئول هستند و بابت این اشتباه بزرگ، محاسبه خواهند شد».
وی ادامه داد: «ما با راه حل سیاسی مخالف نیستیم، هدف ما از مبارزه دستیابی به راه کار سیاسی است؛ راه کاری که خون مردم حفظ شود و حقوق آن ها را به آن ها بازگرداند و مسلمانان از زندگی شرافتمندانه در سایه دین برخوردار باشند».
الشافعی درپاسخ به این سوال که آیا فتح الشام نتایج مذاکرات آستانه درپایتخت قزاقستان را خواهد پذیرفت، گفت: «مذاکره حق همه گروه ها است و یک گروه نمی تواند برای تعیین سرنوشت همه مردم سوریه وارد مذاکره شود، آیا هیچ عاقلی این امر را می پذیرد که نتیجه این مذاکرات، کنار رفتن بشار اسد از قدرت و تمکین اهل تسنن از سوی روس ها باشد که بیش از نظام اسد درحق ما جنایت کردند»؟وی درباره احتمال وقوع درگیری میان فتح الشام با دیگر گروه های امضا کننده توافق آتش بس در سوریه که برای مذاکره به آستانه خواهند رفت، گفت: «ما در فضایی مشترک با دیگر گروه ها زندگی می کنیم و روابطی که با هم داریم و نقطه اشتراکات ما، بیشتر از اختلافات ما است».
الشافعی درپاسخ به سوالی درباره احتمال وابستگی به القاعده گفت که فتح الشام به هیچ طرف خارجی وابسته نیست و مبارزه و فعالیت وی، متمرکز بر سرنگونی نظام سوریه با همه شخصیت ها و مسئولان و نهادهای آنان است. او تأکید کرد: «ما بارها اعلام کرده ایم که با هر نوع ادغامی که به نفع اهالی تسنن در سوریه باشد، موافقیم».

No comments yet.

Leave a Comment