عکس/ «گورخوابی» در جبهه

eagle دی ۱۰, ۱۳۹۵ 0

به یاد گورخواب هایی که امنیت مان را مدیون مجاهدت هایشان هستیم.

 

جام

 

پاسخی بگذارید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::