اخبار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی »

اخبار مقاومت و مدافعان حرم »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::